Byggfirma

Saker att tänka på inför en renovering

Vi är byggspecialister med bred kompetens. Som en erfaren byggfirma kan vi med säker hand genomföra alla olika bygg- och renoveringsuppdrag. Här bjuder vi på ett antal matnyttiga tips inför din husrenovering.

Taket är alltid en bra startpunkt när man ska renovera ett hus. Bara en liten läcka kan leda till hela fasaden förstörs. En lagning kan räcka, men i allvarliga fall kanske man måste lägga om hela taket. Det är också viktigt att stuprör och hängrännor är i bra skick innan man går vidare med renoveringen.

pågående renovering i Stockholm

Glöm inte att kontrollera dräneringen

Innan du kör igång med renoveringen så bör du också kontrollera dräneringen. Låt en besiktningsman kontrollera dräneringen, annars finns risk för framtida fuktproblem.

Nästa steg är att titta över husfasaden. Det är viktigt att den är ordentligt isolerad och tät. Ska fasaden målas så är det bäst att målningen genomförs innan man börjar arbeta inomhus. Det kan även vara värt att kolla om man behöver byta fönster. Fönsterbyte kan ge samordningsvinster och inte ge en minskad elförbrukning.

När utsidan är klar är det rekommendabelt att gå vidare med badrummet. Först måste man kontrollera att det är fuktsäkrat, vilket är mycket viktigt med tanke på försäkringar. Fuktskador i badrummet kan skada hela huset på ett allvarligt sätt.

Planera köket ordentligt

Nästa steg är köket. Börja med att göra en ordentlig analys av behoven innan du kör igång med arbetet. Hur många ska få plats i köket och ska det användas till något mer än att laga mat? Det är också av största vikt att ledningarna för vatten och avlopp dras på ett korrekt sätt. Kolla även att det finns tillräckligt med utrymme bakom spis och kylskåp för vattenrör, el och avlopp.

När badrum och kök – de mest krävande rummen – är klara kan man börja arbeta med övriga rum som vardagsrum och barnrum. Målningen bör alltid genomföras sist när man renoverar ett hus.

Vill du veta mer? Kontakta oss – vi är byggfirman som kan hjälpa dig med renoveringen.

Välkommen till en byggfirma i Stockholm med bred kompetens